wz

Fotogalerie Nového Města pod Smrkem

Pohled na Nové Město pod Smrkem a horu Smrk ze severozápadu


Pohled na Nové Město pod Smrkem a horu Smrk ze severozápadu


Pohled na střed Nového Města pod Smrkem ze severozápadu


Pohled na Nové Město pod Smrkem z jihovýchodu


Pohled na část Nového Města pod Smrkem z jihu


Pohled na část Nového Města pod Smrkem ze západu


Pohled na část Nového Města pod Smrkem ze západu


Část Nového Města pod Smrkem a hora Smrk


Mírové náměstí


Městský úřad Nové Město pod Smrkem


Závod Textilana


Administrativní budova a vrátnice závodu Textilana


Jedna z budov závodu Textilana


Budova prvního stupně základní školy


Budova druhého stupně základní školy s tělocvičnou


Kostel sv. Kateřiny


Pohled směrem k evangelickému kostelu


Zdravotní středisko s lékárnou


Budova knihovny a muzea


Vlakové nádraží


Vlakové nádraží


Komín s čápy


Koupaliště


Koupaliště


Pohled na horu Smrk


Pohled na horu Smrk


Novoměstská kyselka


Pramen kyselky


O Novém Městě pod Smrkem:

Nové Město pod Smrkem, založené kolem Velikonoc 1584 Melchiorem z Redernu, se nachází ve frýdlantském výběžku, na úpatí Jizerských hor. Právě blízkým kopcům bohatým na cínovou rudu vděčí za svůj vznik, neboť se zprvu jednalo o hornické město. Zanedlouho však výnosy z těžby klesaly a s tím přišel i úpadek hornictví a nutnost věnovat se jiným činnostem. Navázat na hornickou minulost se nepodařilo ani po provedení průzkumů nerostného bohatství v druhé polovině 20. století. Od druhé poloviny století 19. se obec postupně stala proslulou zejména díky textilní továrně Ignaze Klingera. Místní podnik na výrobu textilu poskytoval pracovní příležitosti velkému množství obyvatel a výrazně přispěl k dalšímu rozvoji Nového Města. Pozdější úpadek textilního průmyslu se bohužel nevyhnul ani novoměstskému závodu Textilana, který v srpnu 2004 definitivně ukončil provoz. Po již uzavřených etapách hornické i textilní činnosti zůstává otázkou, jakým směrem se bude obec dále ubírat. Krásná okolní příroda nabízí mnohé možnosti pro cestovní ruch. Opomenout nelze například nedaleké prameny kyselky, čímž výčet zajímavostí tohoto koutu České republiky rozhodně nekončí.


O autorovi:
Mgr. Tomáš Hnilička
Vzdělání:
Technická univerzita v Liberci (2009–2014)
Obor: Historie (2012–2014)
Diplomová práce: Nové Město pod Smrkem v letech 1960–1989
Obor: Kulturněhistorická a muzeologická studia (2009–2012)
Bakalářská práce: Nové Město pod Smrkem v letech 1945–1960
Jazyková škola Stamina v Liberci (2008–2009)
Jazyk: Němčina
=> Zertifikat Deutsch (B1, Goethe-Institut)
Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant (2004–2008)
Obor: Obchodní akademie
Základní škola Nové Město pod Smrkem (1995–2004)
Další vytvořené internetové stránky:
"Bajkový sál" na zámku Lemberk (projekt Studentské grantové soutěže Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci)
Souhrn německé gramatiky
Publikační činnost (příspěvky do regionálních periodik):
Fontes Nissae
Liberecký deník
Novoměstské noviny
OK Frýdlantsko
Zpravodaj Neziskovek Libereckého kraje

Seznam publikovaných příspěvků (formát PDF)


Odkazy:
Oficiální internetové stránky Nového Města pod Smrkem
Internetové stránky nedalekých obcí:
Bílý Potok
Bulovka
Černousy
Dětřichov
Dolní Řasnice
Frýdlant
Hejnice
Heřmanice
Horní Řasnice
Jindřichovice pod Smrkem
Krásný Les
Kunratice
Lázně Libverda
Pertoltice
Raspenava
Višňová
Vaše internetové stránky:
- počasí v Novém Městě pod Smrkem
 - internetové stránky pana Petra Hoffmanna
Doporučené internetové vyhledávače:
Reklamní banner těchto internetových stránek:
Reklama: